อนุทิน #113926

รู้ทุกข์และมองให้เห็นความสุข

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เหมือน...ทุกข์สำหรับเห็น...สุขสำหรับเป็น...ไหมหนอครับอาจารย์