อนุทิน 113926 - ภูสุภา

รู้ทุกข์และมองให้เห็นความสุข

เขียน 14 Sep 2012 @ 14:54 () แก้ไข 15 Sep 2012 @ 00:00, ()


ความเห็น (2)

เหมือน...ทุกข์สำหรับเห็น...สุขสำหรับเป็น...ไหมหนอครับอาจารย์

Blank that's it .