อนุทิน 113913 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

“ความปรกติ” เป็นคำที่พบเห็นบ่อยและทั่วไปในสังคมปัจจุบันจนถือเสมือนหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจนัยของคำนี้ได้ถูกต้องและตรงกัน ความปรกติที่ในอดีตมีดัชนีชี้วัดจาก ศีล แต่ในปัจจุบันได้กลายพันธุ์ไปสู่ดัชนีชี้วัดจากการยึดเอาความปรกติจากพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เป็นมาตรวัด เช่น

           - สังคมส่วนใหญ่เห็นว่าการทำแท้งกลายเป็นเรื่องปรกติเห็นจนชินตาโดยเฉพาะในข่าวสารปัจจุบัน...(ผิดศีลข้อหนึ่ง)

           - สังคมส่วนใหญ่เห็นว่านักการเมืองคอรัปชั่นเป็นเรื่องปรกติในสังคมที่ต้องยอมรับความจริงขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเอง...(ผิดศีลข้อสอง)

           - สังคมวัยรุ่นเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเปลี่ยนคู่นอน มั่วเพศ เป็นเรื่องปรกติในสังคมปัจจุบัน...(ผิดศีลข้อสาม)

           - สังคมส่วนใหญ่มองว่าการพูดโกหกกลายเป็นเรื่องปรกติในสังคม แม้แต่ผู้บริหารประเทศยังโกหก... (ผิดศีลข้อสี่)

           - สังคมส่วนใหญ่มองว่าการดื่มสุราและของมึนเมาเป็นเรื่องปรกติในสังคม ส่วนคนที่ไม่ดื่มกลับถูกมองว่าแปลกและเข้าสังคมไม่ได้...(ผิดศีลข้อห้า)

เขียน 14 Sep 2012 @ 10:00 () แก้ไข 15 Sep 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 

“ความปรกติ”  ==> KPI คือ ศิล .... OK  ใช่เลยค่ะ  ... น้อง จัตุเศรษฐธรรม

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อาจารย์ P'Ple มากครับสำหรับกำลังใจและข้อคิดเห็นดี ๆ ที่มีให้เสมอมา

และขอบพระคุณสำหรับดอกไม้จากทุกท่านที่มอบให้นะครับ