อนุทิน 113911 - พัดศรีเรือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดตัวมหกรรมนครแห่งการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิบัติราชการ 3 พันธะ 12 วาระเมืองนคร 14 กันยายน 2555 ณ สนามหน้าเมือง
เขียน 14 Sep 2012 @ 09:01 ()


ความเห็น (0)