ติดต่อ

อนุทิน #11389

อนึ่ง... บุคคลที่พอใจในสิ่งที่ตนมี มีกิน มีใช้ มีความรู้สึก "พอใจ" ในสภาพ สถานภาพ ฐานะ สถานะ ความเป็นอยู่ของตนเอง ถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะหาเช้ากินค่ำ มีรายได้เดือนละไม่กี่พัน อาศัยอยู่ในบ้านที่หลังคานั้นมุงด้วยแฝก

แต่ถ้าหากเขามี "ความพอใจ..." ความนั้นนั้นย่อมเท่ากับและเท่ากันกับเจ้าของกิจการ เจ้าสัว ข้าราชการ นักธุรกิจ ที่อยู่บ้านหลังใหญ่ มีคนรับใช้นับสิบ เป็นบุคคลที่มีเกียรติ มีรายได้มากมายหลายแสน หลายล้าน...

ความพอใจนั้น เป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่ง อันจะนำความสุขมาให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)