อนุทิน 11388 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ในตึกระฟ้าอันสูงใหญ่ มีเครื่องปรับอากาศให้เย็นสบาย แต่ข้างในนั้นเล่าบรรจุไปด้วยบุคคลที่มีจิตใจเร่าร้อน กระวนกระวาย ทำงาน ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่ง "กาม กิน และเกียรติ"

ความสุขจากตัณหาทั้งสามนี้จะเทียบเท่ากับความแท้ที่เกิดจากความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างไร...?

เขียน 14 Jun 2008 @ 15:16 ()


ความเห็น (0)