อนุทิน #113868

คนฉลาด ก็ต้องฉลาดในการใช้เวลาด้วยนะ หากฉลาดในด้านอื่น ๆ แต่ไม่ฉลาดในการใช้เวลา คือการเวลาไม่เป็นประโยชน์
เขียน:

ความเห็น (0)