อนุทิน 113868 - พัดศรีเรือง

คนฉลาด ก็ต้องฉลาดในการใช้เวลาด้วยนะ หากฉลาดในด้านอื่น ๆ แต่ไม่ฉลาดในการใช้เวลา คือการเวลาไม่เป็นประโยชน์

เขียน 13 Sep 2012 @ 13:01 ()


ความเห็น (0)