อนุทิน 11385 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อภัยทานนั้นเป็นทานที่มีผลมากมาย เป็นทานที่มีอานิสงส์ก็จิตก็ใจของผู้ให้เพราะว่าการให้อภัยนั้นยากกว่าการให้สิ่งอื่นใดในผืนปฐพี...

อนึ่งชีวิตนี้นั้นสั้นสัก เราจักโกรธ จะเคืองกันไปทำไมเล่า เพราะไม่นานนัก อีกไม่ถึงร้อยปี ชีวิตนี้เราคงต้องตายจากกัน หากมีโอกาสควรให้อภัยกัน เพราะการให้อภัยนั้นประเสริฐจริง...

เขียน 14 Jun 2008 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)