อนุทิน 113840 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

          การเรียนรู้ให้เข้าถึงและเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวด การอวดดีและยโสโอหังโดยไม่ฟังเสียงธรรมชาติที่ส่งสัญญาณผ่านหลายด้านที่สะท้อนออกมาทั้งภาวะโลกร้อน  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น เสมือนการบ่งชี้เป็นนัยไว้...

          ให้มนุษย์เข้าใจในกฎธรรมชาติอย่างถูกต้องตามจริง เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ  การทำความเข้าใจในกฎธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นพันธะผูกพันของมนุษย์ทุกคนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้ เข้าถึงและเข้าใจในกฎธรรมชาติดังกล่าว นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎธรรมชาติ เพื่อที่จะช่วยสร้างโอกาสในการรักษาเยียวยาอาการเจ็บป่วยของธรรมชาติ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)