อนุทิน 113836 - นาย พัฒนพงศ์ ลีทอง

กูเกิลลุยตลาดเอนเตอร์ไพรส์ไทย

นายวสันต์ จาติกวณิช

   กูเกิลรุกตลาดเอนเตอร์ไพรส์ไทย ตั้ง “ล็อกซเล่ย์” และ “แมพพ้อยท์เอเชีย” เป็นผู้แทนจำหน่ายกูเกิล เอนเตอร์ไพรส์ โซลูชันในไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูจุดแข็งเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคคุ้นเคยแต่มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ี่่สูงกว่า เน้นฐานลูกค้าเก่าก่อน คาดว่าจะมีลูกค้าใช้งาน 20 ราย

   นายริชาร์ด อาคชี ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกิจคอมเมอร์เชียล กูเกิล เอนเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันของกูเกิลในตลาดลูกค้าระดับองค์กร จึงได้นำจุดแข็งเทคโนโลยีของกูเกิลที่ได้รับความนิยมในตลาดคอมซูเมอร์มาพัฒนาเป็นโซลูชันสำหรับกลุ่มผู้ใช้องค์กร โดยมีการเพิ่มเติมเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยเข้ามา ซึ่งจะไม่เหมือนแอปพลิเคชันที่ใช้งานในตลาดคอนซูเมอร์

   โซลูชันสำหรับตลาดเอนเตอร์ไพรส์ของกูเกิลประกอบไปด้วย กูเกิล จีโอ โซลูชัน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์เทคโนโลยีของ Google Map และ Google Earth มาใช้งานแผนที่และจีไอเอสภายในองค์กร Google Apps ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือสำหรับการใช้งานด้านเอกสาร ประชุม และธุรการภายในองค์กรที่เน้นการทำงานในลักษณะการทำงานร่วมกัน เช่น จีเมล Google Calendar Google Drive Google Doc Google Sites เป็นต้น และ Google Search Appliance เป็นระบบ Search Engine ของกูเกิลที่ออกแบบสำหรับการใช้งานภายในองค์กร โดยยังคงรูปแบบการทำงานที่ผู้ใช้คุ้นเคยบนอินเทอร์เน็ต

   นายวสันต์ จาติกวณิช กรรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางล็อกซเล่ย์ และบริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากกูเกิล เอเชียแปซิฟิก ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์กูเกิลเอนเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปคุ้นเคยกันดี โดยกูเกิลได้นำเอาจุดแข็งจากเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกมาปรับใช้ให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบองค์กร

   “หากเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันของกูเกิลที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตแล้ว ระบบของกูเกิลเอนเตอร์ไพรส์โซลูชันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่การใช้งาน การเชื่อมต่อการทำงาน และอื่นๆ ที่จะเสริมศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างมาก”

   นายวสันต์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา จากการพัฒนาโซลูชันให้องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทย อย่างในกรณีผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูลจากเสิร์ชเอนจินที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมา มักจะถูกถามว่าทำไมผลลัพธ์ถึงไม่เหมือนกับที่ใช้จากกูเกิลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปมีความคุ้นเคยมากกว่า ทางบริษัทฯ จึงได้นำโซลูชันของกูเกิลสำหรับเอนเตอร์ไพรส์เข้ามาทำตลาด

   “ล็อกซเล่ย์จะให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ ไปจนถึงการฝึกอบรม และการดูแลรักษาระบบตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีพื้นที่ทำตลาดทั้งประเทศไทยและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคิดว่าจะเน้นประเทศแถบตอนบนเป็นหลัก”

   นายวสันต์กล่าวอีกว่า ล็อกซเล่ยจะดูแลการทำตลาดในส่วนของ Google Apps กับ Goole Search Appliance ส่วนบริษัทแมพพ้อยท์เอเชียจะดูแลการทำตลาดในส่วนของ Google Geo ในช่วงแรกของการทำตลาด 3-4 เดือนที่เหลือนี้จะโฟกัสไปยังลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็นกลุ่มฐานลูกค้าเดิม โดยจะชูจุดเด่นในการให้บริการกูเกิล โซลูชันครอบคลุมทุกบริการของกูเกิล เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ ที่ให้บริการได้ไม่ครบ

   “ในปีนี้้ถ้ามีลูกค้า 20 รายก็เยอะแล้ว เพราะทางล็อกซเล่ย์ต้องเข้าไปนำเสนอให้ฐานลูกค้าเก่าทราบถึงประโยชน์ที่จะได้จากระบบนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมมากกว่าเป็นลักษณะของการทดแทนระบบที่มีอยู่เดิม”
เขียน 12 Sep 2012 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)