อนุทิน 113829 - Tawandin

Tawandin

รอยแผล  ♥

... รอเวลาลมฟ้ามาประคบ

...ชิดประกบรอยฉีกที่ปีกซ้าย

...ซีกน้อยน้อยรอยแผลที่หัวใจ

...จะมีกาวที่ไหนประสานดาม


...มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไป

...พุทธองค์ตรัสไว้ไยเธอถาม

...อาวรณ์นักฤาหัวใจไยจึงดาม

เถอะถอดใจไว้เป็นยามโรงทำใจ...

  ... จักวางใจไว้เฝ้าดูประตูกรรม


บันทึกใหม่  ไม้ฉีก... ฉีกใจ @ สมานไม้... สมานหัวใจ

เขียน 12 Sep 2012 @ 17:31 () แก้ไข 13 Sep 2012 @ 19:57, ()


ความเห็น (0)