อนุทิน 113829 - Tawandin

  ติดต่อ

รอยแผล  ♥

... รอเวลาลมฟ้ามาประคบ

...ชิดประกบรอยฉีกที่ปีกซ้าย

...ซีกน้อยน้อยรอยแผลที่หัวใจ

...จะมีกาวที่ไหนประสานดาม


...มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไป

...พุทธองค์ตรัสไว้ไยเธอถาม

...อาวรณ์นักฤาหัวใจไยจึงดาม

เถอะถอดใจไว้เป็นยามโรงทำใจ...

  ... จักวางใจไว้เฝ้าดูประตูกรรม


บันทึกใหม่  ไม้ฉีก... ฉีกใจ @ สมานไม้... สมานหัวใจ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)