อนุทิน 113795 - พัดศรีเรือง

น้ำท่วม น้ำหลาก น้ำป่า.. ชาวบ้านก็เดือดร้อนเช่นกัน..
เขียน 12 Sep 2012 @ 07:00 ()


ความเห็น (0)