อนุทิน 113772 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๙๔ |

"เกื้อกูล"

"ต้นไม้ไพรพฤกษ์ที่หยั่งรากลึกย่อมสัมผัส
ความชุ่มเย็นของน้ำใต้ดินฉันใด
จิตใจที่หยั่งลึกเท่านั้นจึงจะพบความสงบเย็นที่ช่วย
หล่อเลี้ยงชีวิตให้สดใสเพิ่มพูนน้ำใจ
ให้เกิดเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น

ขณะเดียวกันยิ่งช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์มากเท่าใด
ความเห็นแก่ตัวและความแข็งกระด้าง
ก็ยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นเหมือนชั้นหินใต้ดินที่อ่อนตัว
ช่วยให้จิตใจหยั่งลึกขึ้นจนถึงความสุขชั้นใน
ที่ประเสริฐเป็นสุขที่บำรุงใจให้ใสเย็นอยู่เสมอ
และเกิดพลังที่จะทำความดีไม่หยุดหย่อน"

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

คำนำจากหนังสือ"น้ำใส ใจเย็น เติมน้ำใจใ้ห้ชีวิตสงบเย็นและเป็นสุข"

เขียน 11 Sep 2012 @ 21:52 () แก้ไข 11 Sep 2012 @ 22:27, ()


ความเห็น (2)

สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีนัก ๆ ครับ อาจารย์ Blank ...ปริม pirimarj... ;)...