อนุทิน 113771 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

        “การพัฒนาจิตใจนั้น รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสุขภาพจิตโดยทั่วไป การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาคนทั้งคนนั้น เป็นงานหลักของพระพุทธศาสนา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า คำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนามีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาคน

 

จากหนังสือ “วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตนของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า : ๒๘๔.

เขียน 11 Sep 2012 @ 21:42 () แก้ไข 19 Sep 2012 @ 18:30, ()


ความเห็น (2)

สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก การพัฒนาแบบองค์รวมนะคะ