อนุทิน 113771 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

        “การพัฒนาจิตใจนั้น รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสุขภาพจิตโดยทั่วไป การพัฒนาจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาคนทั้งคนนั้น เป็นงานหลักของพระพุทธศาสนา พูดอีกอย่างหนึ่งว่า คำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนามีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาคน

 

จากหนังสือ “วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตนของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) หน้า : ๒๘๔.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

สาธุค่ะ

ขอบคุณมาก การพัฒนาแบบองค์รวมนะคะ