อนุทิน 113743 - ไตเติ้ล

ไตเติ้ล

การจัดทำแผนงบประมาณ

มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 งบรายได้  มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  แต่เวลาจัดสรรงบประมาณ  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่ม(ใช้เฉพาะส่วนกลาง แต่ไม่ลงไปใ้ห้คณะใช้) ตั้งงบ 1 ล้านบาท  แต่พอมาตั้งงบจัดทำวารสาร ตั้ง 950,000 บาท บริการวิชาการแก่สังคม ตั้งไว้ไม่ถึง 2 แสน และอีกหลาย ๆ โครงการ  ( 2 โครงการนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง)  การจัดสรรงบประมาณควรเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่  ทำตามรูปแบบเดิมคือ หน่วยงานที่เคยได้ก็เพิ่มขึ้นทั้งที่ผลงานไม่เด่นและไม่ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยสู่สากล  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรพิจารณาในส่วนนี้ด้วยครับ

เขียน 11 Sep 2012 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)