อนุทิน 113736 - krugui

krugui

@@@อย่าทำอะไรตามอยากกันเรื่อยไป  ถ้าขืนทำตามโดยไม่ยับยั้งชั่งใจ    ชีวิตก็จะเวียนวน.....อยู่ในวัฏจักรแห่งทุกข์ไม่สิ้นสุด@@@

เขียน 11 Sep 2012 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)