อนุทิน 113722 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ฉันทะ : ความอยากที่เป็นกุศล

            เคยมีผู้วิจารณ์ว่า ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ ท่านมีความเข้าใจหลักธรรมและสามารถแยกแยะออกว่า หลักธรรมใดสำคัญ น่าจะได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ อย่างเช่น หลักธรรมในข้อ ‘ฉันทะ’ หรือความอยากที่เป็นกุศล ซึ่งตรงข้ามกับ ‘ตัณหา’ ความอยากที่เป็นอกุศล

             ท่านยกตัวอย่างว่า ถ้าเราไปเห็นกระรอกตัวหนึ่งบนต้นไม้แล้วอยากจับมากิน อย่างนี้เป็นความอยากแบบอกุศลเรียกว่า ตัณหา แต่ถ้าเห็นแล้วชื่นชมในความน่ารัก ดูมันวิ่งไปมา เวลาอยู่ในธรรมชาติแล้วดูน่ารื่นรมย์ เมื่อเห็นแล้วก็อยากให้มันมีสุขภาพดี แข็งแรง อยู่ต่อไปนาน ๆ ความอยากอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเราที่จะได้จะเอาอย่างนี้เรียกว่า ฉันทะ

              ความอยากที่รียกว่า ฉันทะ ตัวนี้มาเมื่อไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา เป็นความอยากที่ถูกต้อง

              ถ้าคนไทยยังเข้าใจและเข้าสู่ฉันทะไม่ได้ ก็อย่าหวังเลยว่า จะมีการศึกษาที่ก้าวหน้านำใครได้

 

               จากหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  หน้า. ๒๖๙ – ๒๗๐.    

 

เขียน 10 Sep 2012 @ 22:52 () แก้ไข 10 Sep 2012 @ 23:21, ()


ความเห็น (0)