อนุทิน 113675 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๘๔ |

"น้องบีหวาน Generation Z"

บันทึกเกี่ยวกับ Generation Z

บันทึก ... Genaration Z : กรณี "น้องบีหวาน" ... (รักและผูกพัน เจเนอเรชั่น แซด : วิทยา ชีวรุโณทัย)

เด็กรุ่นนี้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ก้าวร้าวกว่าเด็กในสมัยก่อน
กล้าพูดกล้าขอ เพราะครอบครัวสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีลูกเพียงหนึ่งคน
หรือสองคน (เฉลี่ย ๑.๕ คนต่อครอบครัวในปัจจุบัน)

เขียน 09 Sep 2012 @ 23:40 ()


ความเห็น (0)