อนุทิน 113672 - krutoiting

krutoiting

พรุ่งนี้ฉันได้ย้ายห้องพักจากห้องสังคมสงเคราะห์มาอยู่ห้องมิตรภาพบำบัด ซึ่งก็อยู่ติดกับห้องสังคมฯนั่นแหละ นพ.อภิชาติ ชัฏอนันต์ ท่านเสนอให้ กลุ่มงานจิตอาสามิตรภาพบำบัดจะมองเห็นเด่นจากการมีศูนย์ประสานงานนอกจากการทำงานที่เชื่อมและประสานกับจนท.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และวันที่ 12 นี้จิตอาสาทุกคนของรพ.สมุทรสาครก็จะได้มารู้จักศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดของที่มีความเป็นอิสระและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานมากขึ้น

เขียน 09 Sep 2012 @ 23:18 ()


ความเห็น (0)