อนุทิน 11367 - หยั่งราก ฝากใบ

 

การสร้างมิตรภาพนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่อง....ยาก...

แต่สิ่งที่ยากกว่าคือ...การรักษาไว้ซึ่งมิตรภาพนั้น

เขียน 14 Jun 2008 @ 11:30 () แก้ไข 14 Jun 2008 @ 11:40, ()


ความเห็น (0)