อนุทิน 11366 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@11355 เห็นด้วยครับ สำหรับ production system นั้น whatever works สำคัญที่สุด แต่สำหรับนักศึกษานั้น คำตอบอยู่ที่ฝึกฝนการเรียนรู้ครับ ถ้าจะใช้ Visual Basic.NET ผมยังพอให้ทำได้ครับ แต่ Visual Basic 6 นี่ Microsoft เพิ่งเลิกสนับสนุนไปเมื่อเดือน March ที่ผ่านมาครับ

Visual Basic.NET เป็น object-oriented ส่วน Visual Basic 6 เป็น object-based ที่จริงแล้ว concept ขยับขึ้นไปจากเดิมนิดเดียวเองครับ

เขียน 14 Jun 2008 @ 11:14 () แก้ไข 14 Jun 2008 @ 11:18, ()


ความเห็น (0)