อนุทิน 113630 - พัดศรีเรือง

ไปอาสาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในชุมชน ชุมชนที่เทพราช อ.สิชล และ ชุมชนที่กรุงชิง อ.นบพิตำ..เมืองคอน 22 – 24 ก.ย. 2555 ไม่เสียค่าใช้จ่าย.
เขียน 09 Sep 2012 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)