อนุทิน 11363 - แผ่นดิน

  ติดต่อ

ฉันมีความฝันที่อยากจะลงมือทำให้เป็นจริงอย่างมากมาย  และเคยสงสัยว่าความฝันใดเป็นของตนเองและความฝันใดเป็นของคนอื่น.  แต่เมื่อลงมือทำกลับแยกไม่ออก  กระนั้นก็รู้สึกได้ว่า  ไม่มีความฝันใดที่จะไม่อาทรต่อคนรอบข้าง ...

เช่นกัน  เราก็ไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากความอาทรของคนรอบข้าง

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)