อนุทิน 113625 - ธิ

ธิ
  • Plan สัปดาห์นี้  จันทร์  อังคาร  ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบริการสุขภาพดีเ่ด่นด้านอนามัยช่องปากแม่และเด็ก  ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕  ที่ราชาวดีรีสอร์ต  ขอนแก่น  จัดโดยศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น  คุณหมอต้นอ้อ  ทพญ.ปิยะนุช  เอกก้านตรง  แม่งาน....ประสานเครือข่ายทันตแพทย์ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพช่องปากอีสาน....วิทยากรร่วม

  • งานนี้ชอบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ รอพบพี่น้องคุ้นเคยกันทั้งนั้น  วิทยากรใหญ่  พี่สุรัตน์  มงคลชัยอรัญญา  พี่ฝน  ทพญ.วรางคณา  อินทโลหิต  ต้องทำวิจัยเชิงลึกนะเนี่ย  สายสัมพันธ์ของเครือข่ายทันตแพทย์ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคอีสาน  มีผลต่อการทำงานของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (CUP) อย่างไร.....จนได้รับการยอมรับ  (ไม่นับของแถมได้เงินรางวัล  พาทีมสร้างเสริมช่องปาก CUP ไปเที่ยวจังหวัดเลย  เที่ยวเชียงคาน  แบบอำเภอสระใคร  อิ อิ) 

  • ภายใน ๑๕  กย.  ต้องส่งผลประเมินตนเองให้ สรพ.  รับผิดชอบเขียนการมุ่งเน้นบุคลากร  และ Core competency ของโรงพยาบาล  จะได้เขียนตอนเอารถไปล้างนี่ละ

  • ไปละ  วันนี้มีธุรกรรมด้านประกันชีวิต  ล้างรถ  เช็คลมยาง  เช็ครถ  ซื้อของฝากพี่ ๆ น้อง  ออกเดินทาง  แวะเยี่ยมหลานที่ มข.  ก่อนเข้าที่พัก  เตรียมคุยเรื่องรูปแบบการ ลปรร.

  • เบิกบานในการเดินทางของชีวิตเสมอ
  • Happy Ba นะคะ
เขียน 09 Sep 2012 @ 08:07 ()


ความเห็น (0)