อนุทิน 113596 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๓๑๗๙ |

"ลีลาโลก"

...

โลกนี้หมุนคว้างอยู่กลางฟ้า
สรรพสัตว์นานาไม่หยุดนิ่ง
โลกนี้หมุนไวไม่ประวิง
สรรพสิ่งหมุนวนไม่ทนนาน
พึงเรียนรู้ลีลาประสาโลก
ทั้งสุขโศกที่เวียนวงในสงสาร
พึงศึกษาทุกบทปรากฎการณ์
และเบิกบานอยู่กับโลกอย่าโศกเลย
...
ประพันธ์ให้คนผิดหวังในชีวิตผู้หนึ่ง
หนังสือ "เจ็บ...แต่ก็...โอเค" ภาค ๒
ปีพิมพ์ : พฤษภาคม ๒๕๓๙
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ท่านจันทร์)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)