อนุทิน 113596 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๗๙ |

"ลีลาโลก"

...

โลกนี้หมุนคว้างอยู่กลางฟ้า
สรรพสัตว์นานาไม่หยุดนิ่ง
โลกนี้หมุนไวไม่ประวิง
สรรพสิ่งหมุนวนไม่ทนนาน
พึงเรียนรู้ลีลาประสาโลก
ทั้งสุขโศกที่เวียนวงในสงสาร
พึงศึกษาทุกบทปรากฎการณ์
และเบิกบานอยู่กับโลกอย่าโศกเลย
...
ประพันธ์ให้คนผิดหวังในชีวิตผู้หนึ่ง
หนังสือ "เจ็บ...แต่ก็...โอเค" ภาค ๒
ปีพิมพ์ : พฤษภาคม ๒๕๓๙
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (ท่านจันทร์)
เขียน 08 Sep 2012 @ 18:07 () แก้ไข 08 Sep 2012 @ 18:14, ()


ความเห็น (0)