อนุทิน 113595 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๗๘ |

"เส้นทางทิฏฐิ"

...

ทางตรง...แล่นตรง...คงที่
ทางเลี้ยว...เร็วรี่...ไม่ดีแน่
ทางขึ้น...มิควร...จวนแจ
ทางลง...จงแล...ก่อนลง

เส้นทาง...รถรา...น่าดำริ
ทิฏฐิ...ทางชีวิต...น่าพิศวง
ปรับเปลี่ยน...เรียนรู้...อยู่ยง
มั่นคง...ความคิด...อนิจจัง

...

"ประกายสำนึก" พ.กิ่งโพธิ์ - นสพ.ไทยโพสต์
พุทที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙

เขียน 08 Sep 2012 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)