อนุทิน 113580 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

การคิดใส่ใจพินิจในกระบวนการผลิตแห่งชุดความรู้ที่เรานำมาบริโภค โดยไม่ตกลงปลงใจเชื่อโดยง่าย ใช้วิธีที่พิจารณาในใจโดยแยบคายด้วยหลัก “โยนิโสมนสิการ” มาช่วยบริหารจัดการในการบริโภคชุดความรู้ที่มีอยู่มากมาย โดยตั้งต้นปฐมฐานจากการตั้งข้อสงสัยและคำถามในชุดความรู้นั้น...

 

“พลังอำนาจแห่งการวิพากษ์ สงสัย หรือตั้งคำถาม น้อมนำเราให้เข้าสู่ปฐมฐานของกระบวนการคิดที่มีเส้นทางแห่ง “ปัญญา”

 

 

“ถ้าหากว่าคุณต้องการเป็นผู้แสวงหาความจริง... สิ่งจำเป็นอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือ...

คุณจะต้องสงสัยในทุกสิ่งให้ไกลที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้”

เรเน่  เดส์คาร์ตส์ (René Descartes : ค.ศ. ๑๕๙๖ – ๑๖๕๐)

นักปรัชญา และนักตรรกะคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส

เขียน 08 Sep 2012 @ 08:53 () แก้ไข 08 Sep 2012 @ 09:14, ()


ความเห็น (0)