อนุทิน 113570 - namsha

namsha

   ประชุม DHSA  ห้องประชุม2  ชั้น2  ตึก สำนักงานปลัดกระทราวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประเด็น  การดูแลผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ  และเสนอนโยบายการดูแลผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  อำเภอสุขภาพต่างๆ(แก่งคอย  บ้านหมอ  สระบุรี  แม่ลาว  กงไกลาศ  กำแพงแสน  อุบลรัตน์  กุฉินารายณ์  กะพ้อ  ตากใบ  นาทวี  ละงู  อำนาจเจริญ)    พม.  สปสช. สำนักบริหารสาธารณสุข  สมาคมนักกายภาพ  รศ.ดร. ลือชัย  ศรีเงินยวง คณะสังคมและมนุษย์ศาสตร์  ม.มหิดล  พญ.บุษกร อนุชาติวรกุล  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และมูลนิธิแพทย์ชนบท

               

เขียน 07 Sep 2012 @ 23:07 () แก้ไข 07 Sep 2012 @ 23:10, ()


ความเห็น (0)