อนุทิน 113570 - namsha

  ติดต่อ

   ประชุม DHSA  ห้องประชุม2  ชั้น2  ตึก สำนักงานปลัดกระทราวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประเด็น  การดูแลผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ  และเสนอนโยบายการดูแลผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  อำเภอสุขภาพต่างๆ(แก่งคอย  บ้านหมอ  สระบุรี  แม่ลาว  กงไกลาศ  กำแพงแสน  อุบลรัตน์  กุฉินารายณ์  กะพ้อ  ตากใบ  นาทวี  ละงู  อำนาจเจริญ)    พม.  สปสช. สำนักบริหารสาธารณสุข  สมาคมนักกายภาพ  รศ.ดร. ลือชัย  ศรีเงินยวง คณะสังคมและมนุษย์ศาสตร์  ม.มหิดล  พญ.บุษกร อนุชาติวรกุล  คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และมูลนิธิแพทย์ชนบท

               

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)