อนุทิน 113550 - ภูสุภา

พระพุทธองค์ทรงสอนว่า อย่าไปยินดี หรือ ยินร้ายกับทั้ง ทุกข์เวทนาหรือสุขเวทนา

 

ทุกสิ่งทุกอย่าง มีเสื่อม แปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา

 

quote for today's lunch

เขียน 07 Sep 2012 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)