อนุทิน 113544 - dejavu monmon

dejavu monmon

- นำเรื่องไม่จริง ไปใส่ไว้ในเกณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง สรุปคือ ความไม่จริง

- ข้อความนี้เกิดขึ้นเมื่อคิดถึงระบบการประเมินการปฏิบัติงาน กิจกรรมจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ต้องมีหลักฐานที่พร้อมจะตรวจสอบได้ว่าเกิดขึ้นจริง แล้วนำสิ่งดังกล่าวมาใส่ไว้ว่าเกิดขึ้นจริง ทั้งที่โดยสาระแล้วไม่ใช่เรื่องจริง ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับคำว่า "ผ่าน" 

 

เขียน 07 Sep 2012 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)