อนุทิน 113542 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

17-19. กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา

 20-21 กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาการเรียนการสอนสื่ออิเลคโทนิค มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

นมัสการท่าน อยากให้สมาชิกใช้ gotoknow ได้ด้วยครับ

เยี่ยมมากอาจารย์จะลองนำเสนอดู