อนุทิน 113542 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

17-19. กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา

 20-21 กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาการเรียนการสอนสื่ออิเลคโทนิค มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เขียน 07 Sep 2012 @ 15:09 () แก้ไข 08 Sep 2012 @ 15:05, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นมัสการท่าน อยากให้สมาชิกใช้ gotoknow ได้ด้วยครับ

เยี่ยมมากอาจารย์จะลองนำเสนอดู