อนุทิน #113542

17-19. กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พะเยา

 20-21 กันยายน 2555 สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาการเรียนการสอนสื่ออิเลคโทนิค มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

นมัสการท่าน อยากให้สมาชิกใช้ gotoknow ได้ด้วยครับ

เยี่ยมมากอาจารย์จะลองนำเสนอดู