อนุทิน 113528 - พัดศรีเรือง

วันที่ 9-18 ต.ค. “งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555” “มหกรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนนคร” (ทุ่งท่าลาด)

เขียน 07 Sep 2012 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)