อนุทิน 113519 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

                                                             ศาสนาทุกศาสนาไม่เหมือนกัน

 

        มีนักวิชาการหรือนักการศาสนาหลายท่านมักจะพูดว่า ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันหมด ในประเด็นนี้ ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ มีความเห็นแตกต่างออกไปดังนี้

         ศาสนาไหน ๆ ก็เป็นศาสนาเหมือนกันหมด แต่ไม่มีศาสนาไหนเมือนกันเลย เหมือนกับพูดว่า คนทุกคนเป็นคนเหมือนกัน แต่ไม่มีคนไหนเหมือนกันเลย ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นความดีหรือความเลวกว่ากัน

         เมื่อแตกต่างก็ต้องบอกว่าแตกต่าง จะพูดรวม ๆ กันไปว่า เหมือนกัน เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ถ้าเหมือนกัน ก็ต้องเป็นศาสนาเดียวกัน แต่นี่เพราะไม่เหมือน จึงเป็นคนละศาสนา.

 

          จากหนังสือ “วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  หน้า. ๑๙๕ – ๑๙๖.                       

 

เขียน 07 Sep 2012 @ 09:18 () แก้ไข 07 Sep 2012 @ 09:20, ()


ความเห็น (0)