อนุทิน 113505 - คุณมะเดื่อ

เช้าตรู่ของวันศุกร์ แต่คงไม่สุขหรอก ชีวิต คือ ความไม่แน่นอน

เขียน 07 Sep 2012 @ 05:57 ()


ความเห็น (0)