อนุทิน #113480

บุญที่ได้ทำไว้ในโลกนี้

ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไป

เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล

ฝูงชนย่อมเต็มใจต้อนรับ

-พระพุทธวจนะ-

เขียน:

ความเห็น (0)