อนุทิน 113480 - อักขณิช

อักขณิช

บุญที่ได้ทำไว้ในโลกนี้

ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไป

เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล

ฝูงชนย่อมเต็มใจต้อนรับ

-พระพุทธวจนะ-

เขียน 06 Sep 2012 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)