อนุทิน 113464 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“การอ่านเป็นรากฐานของการเรียนรู้ไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ” การอ่านถือเป็นรากฐานสำคัญในการกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ให้ทำงานเพื่อพัฒนาการทางความคิดให้เข้าไปเสพติดใน "สัมมาทิฏฐิ" ศาสตร์ทุกศาสตร์ถือเป็นแหล่งเพาะความรู้และช่วยต่อยอดทางพัฒนาการด้านความคิดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ปรัชญาหรือภูมิปัญญาที่สะท้อนออกมาเป็นศาสตร์หลาย ๆ แขนงย่อมมีปัจจัยพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม วีถีชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสะท้อนออกมาทางความคิดจึงแตกต่างกันหรือแม้แต่ปรัชญาที่มาจากภูมิภาคเดียวกันยังมีความแตกต่างกันทางกระบวนการทางความคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอิสรภาพทางความคิดและความสวยงามของศาสตร์

เขียน 06 Sep 2012 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)