อนุทิน 113411 - อักขณิช

อักขณิช

ราตรียาวนาน สำหรับคนที่นอนไม่หลับ

ระยะทางโยชน์หนึ่งแสนไกล สำหรับผู้อ่อนล้า

สังสารยาวนาน สำหรับคนพาล

ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม

ทีฆา ชาครโต รตฺติ

ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ

ทีโฆ พาลาน สํสาโร

สทฺธมฺมํ อวิชานตํ

-พระพุทธวจนะ-

เขียน 05 Sep 2012 @ 22:19 () แก้ไข 05 Sep 2012 @ 23:29, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับ...

เขียนเมื่อ 

คุณอักขณิชนอนไม่หลับหรือคะ ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ อ.นุ

 

คิดว่า "พุทธวจนะ" ของพระพุทธเจ้า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของชาวพุทธนะครับ

ช่วงหลังๆ ผมก็เลย นำเอาพุทธวจนะ (คำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้จริงๆ) มาลงให้ทุกท่านได้อ่านกัน

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอยู่บ้าง ไม่มากก็น้อยนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณหมอ ป.

 

ช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับ เนื่องจากตื่นเต้นที่จะได้พบกับคุณหมอ พี่กานดา ครูตูม และกัลยาณมิตรแห่ง gtk ในเชียงใหม่แบบตัวเป็นๆ และอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.นี้....เลยทำให้นอนไม่ค่อยหลับครับ ทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย 555