อนุทิน 113389 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ารเอาใจใส่ในธรรมชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นพันธะผูกพันที่ทุกคนต้องเจือปนในความเข้มข้นของการมี จิตสำนึกส่วนรวม ร่วมช่วยกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่ควรใช้ไปในทางที่นำมาเพื่อสนองเพียงแค่ตัณหาอย่างเดียว

“การผลิตจิตสำนึกส่วนรวมที่เข้มข้น ช่วยฝึกฝนตนไปสู่ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต”


เขียน 05 Sep 2012 @ 16:43 () แก้ไข 05 Sep 2012 @ 17:08, ()


ความเห็น (1)

* รักษ์โลก..ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลอย่างต่อเนื่อง

* ขอบคุณที่ช่วยกันปลูกจิตสำนึกเรื่องนี้ค่ะ