อนุทิน 113330 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • เตรียมนักกฎหมายไทยก่อนสู่ประชาคมอาเซียน
 • ร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ประเด็นสำคัญของการสัมมนาคือการเตรียมความพร้อมของรัฐวิสาหกิจไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ในเบื้องต้นจากผลการวิจัย ทราบว่าสิ่งที่รัฐวิสาหกิจไทยต้องเตรียมพร้อม ได้แก่ เลือกประเทศเป้าหมายตลาดที่ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายได้มากที่สุดด้วยสิทธิประโยชน์จากการค้าเสรี และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบการค้าอาเซียนและของประเทศเป้าหมายว่าด้วยการลงทุนและอนุญาตให้เข้าไปทำงานได้
 • เมื่อวานฟังหน่วยงานแห่งหนึ่งพูดถึงการรอนสิทธิในกรณีที่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมไปกระทบกับที่ดินชาวบ้านโดยเอกชนที่เข้าไปลงทุนอ้างว่าไม่รู้ การรอนสิทธิทำให้ชาวบ้านเรียกร้อวค่าชดเชยกับรัฐได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เอกชนนำที่ดินมาใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เป็นการทำผิดโดยอ้างว่าไม่เจตนาแต่รัฐเข้ามาโอบอุ้ม เงินภาษีราษฎรมาจ่ายคืนราษฎรที่ถูกล่วงละะเมิด
 • ร่วมสัมมนาเสร็จ ดูร่างหนังสือกว่าหกสิบหน้าของพี่แกนนำชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ที่จะใช้ปาฐกถาในวันที่ ๑๔ ตค
 •                                                        ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
เขียน 05 Sep 2012 @ 09:14 () แก้ไข 11 Sep 2012 @ 10:33, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ทำงานหนักครับ....:):)

ขอให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณpirachaya werasukho

  เนื่องจากท่านได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ GotoKnow.org  จากการเขียนบันทึกแบ่งปันความรู้ของท่านโดยใส่คำสำคัญว่า "GotoKnow" ผ่านทางเว็บไซต์ GotoKnow.org  ทาง GotoKnow จึงคัดเลือกให้ท่านได้รับรางวัล ซึ่งของรางวัลที่ท่านได้รับนั้นคือ "เสื้อโปโล" ดังนั้นทางทีมงานจึงเรียนขอชื่อ ไซต์เสื้อ และที่อยู่ของท่านที่สะดวกในการรับของรางวัลจากทีมงาน  โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาที่ ([email protected])

                   ขอบคุณครับ
                ทีมงาน GotoKnow