อนุทิน 113308 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เช้าวันนี้ ครูฝ่ายปกครองบังคับให้นักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดทุกคน  นั่งพับเีพียบ แทนการนั่งขัดสมาธิ   ในขณะที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  • จริงอยู่ฉันเห็นความเรียบร้อยงดงาม  ขณะเดียวกันก็มองเห็นอันตรายจากท่านั่งที่ผิดวิธี
  • ครูเล็ก ๆ อย่างฉันได้แต่คิดเรื่อง"ความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ  ความถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง"
  • สุดท้ายคนที่รับกรรมก็คงเป็น "ผู้ถูกกระทำ"เสมอ
     
เขียน 04 Sep 2012 @ 19:42 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 19:55, ()


ความเห็น (0)