อนุทิน 113304 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

โยนิโสมนสิการ นั้น ถือเป็นกระบวนการทางความคิดที่ได้สกัดเอาอวิชชา (ความไม่รู้ตามจริง) รวมทั้งตัณหา (ความอยาก) ออกไป เหลือไว้แต่กระบวนการทางความคิดเพื่อนำไปสู่พื้นฐานของความเป็นจริง มีความสมเหตุสมผล ทั้งทางหลักการและจุดมุ่งหมาย เป็นไปในลักษณะของกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบองค์รวม

  

“โยนิโสมนสิการ เป็นการบริหารกระบวนการด้านความคิดที่สกัดอวิชชา บรรเทาตัณหา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพด้านความคิด

ให้ยึดติดในคุณธรรม น้อมนำไปสู่การกระทำ (กรรม) ที่ขัดเกลากิเลสในเบื้องแรกเป็นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงเป็นเบื้องถัดไป”


เขียน 04 Sep 2012 @ 17:51 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 17:53, ()


ความเห็น (0)