อนุทิน 113284 - อ.นุ

อ.นุ

ควรเลือกหัววิจัยที่"น่าสนใจ และอยู่ในความสนใจ"ของแหล่งทุน

เขียน 04 Sep 2012 @ 11:36 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 12:43, ()


ความเห็น (1)

ขออนุญาตเสริมนะครับ...

และอยู่ใน field ที่เราจะกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยน่ะครับ

ชยพร   แอคะรัจน์