อนุทิน 113263 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบัน ความความต้องการที่ถูกผลิตจากชุดความคิดที่ขาดสติและปัญญา เมื่อมาบรรจบกับการสนองตอบถือเป็นการครบรอบของการก่อเกิดที่สมบูรณ์แห่ง “กิเลส” ที่ครอบงำนำทางมุ่งสู่ประตูของ “การกระทำ (กรรม)” ที่ก้าวล่วงเข้าไปในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันรวมทั้งสิ่งแวดล้อม น้อมนำให้เกิด “วิบาก (ผล)” ซึ่งสะท้อนความเข้มข้นออกมาตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงตลอดทั้งสาย วิบากจะเลวร้ายเพียงใด ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งการสั่งสมของการกระทำ (กรรม)

 

“กระแสสายธารของการหมุนเวียนแห่ง กิเลส  กรรม  และวิบาก ท่านเรียกว่า ไตรวัฏฏ์ เป็นไปในสภาวธรรม นำพาไปให้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งสาย ตามเหตุปัจจัยในการก่อเกิด


เขียน 04 Sep 2012 @ 02:19 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 02:23, ()


ความเห็น (0)