อนุทิน 113263 - P. Rinchakorn

  ติดต่อ

ปัจจุบัน ความความต้องการที่ถูกผลิตจากชุดความคิดที่ขาดสติและปัญญา เมื่อมาบรรจบกับการสนองตอบถือเป็นการครบรอบของการก่อเกิดที่สมบูรณ์แห่ง “กิเลส” ที่ครอบงำนำทางมุ่งสู่ประตูของ “การกระทำ (กรรม)” ที่ก้าวล่วงเข้าไปในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันรวมทั้งสิ่งแวดล้อม น้อมนำให้เกิด “วิบาก (ผล)” ซึ่งสะท้อนความเข้มข้นออกมาตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงตลอดทั้งสาย วิบากจะเลวร้ายเพียงใด ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งการสั่งสมของการกระทำ (กรรม)

 

“กระแสสายธารของการหมุนเวียนแห่ง กิเลส  กรรม  และวิบาก ท่านเรียกว่า ไตรวัฏฏ์ เป็นไปในสภาวธรรม นำพาไปให้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งสาย ตามเหตุปัจจัยในการก่อเกิด


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)