อนุทิน 113251 - 04 ณัฐกิตติ์ ธนาคม

ประสบการณ์การสนทนากับชาวต่างชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2555 บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกกลุ่ม 4 คน

อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิไล แพงศรี ได้มอบหมายงานให้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ในงานแห่เทียนพรรษา

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่อง เป็นต้น และ ความกล้าแสดงออก

ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก กลัวพูดไม่ถูก กลัวเขาฟังไม่รู้เรื่อง ผมซ้อมพูดอยู่หลายรอบจนผมจำได้ ตอนไปพูดก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นมาก เพราะเตรียมตัวมาบ้างแล้ว

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ให้นักศึกษารุ่นต่อๆที่ลงเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติด้วยจัง

เขียน 03 Sep 2012 @ 21:47 () แก้ไข 11 Sep 2012 @ 06:28, ()


ความเห็น (1)

  • เขียนได้ดี แต่ยังขาดข้อมูลชาวต่างชาติที่ไปสัมภาษณ์
  • ผลการประเมิน 7/10