อนุทิน 113245 - Apothecary

Apothecary

ช่วงที่ผ่านมาที่ใช้บล็อกน้อย เพราะใช้เวลาไปอ่านและติดตามข่าวสารผ่าน social network เพื่อสื่อสารและอธิบายเรื่องราวกับคนอื่นๆ รอบๆ ตัวไปมากกว่าการใช้บล็อค แต่โพสหรือลิงค์ที่วางบน social network ก็สร้างความสับสนงุนงงให้ผู้ที่ติดตามอ่านเรื่องราวของตัวเองอยู่มาก เนื่องจากตัวตนหรืองานที่ทำอยู่แตกเป็น 2 ทางที่แตกต่างกันชัดเจน คือ งานผลักดันการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและจีน กับอีกงานที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคลังอาหารของประเทศ รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือจิตวิญญาณของภาคเกษตรของไทยให้สืบต่อไปได้ ทำให้คนที่ติดตามเรื่องราวใน social network เชียร์ไม่ถูกหรือไปไม่เป็น ว่าตำแหน่งของตัวตนหรือการผลักดันงานต่างๆ ควรจะเป็นแบบพอเพียงหรือทุนนิยมกันแน่ ส่วนตัวเองแล้วก็ยังรักที่จะทำงานทั้ง 2 ทางเพราะการผลักดันการค้าการลงทุนเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศให้มากที่สุดก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นในการรักษาดุลทางการค้าระหว่างประเทศ แต่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยอมรับและเชื่อโดยสนิทใจว่าสามารถทำให้การเติบโตของประเทศเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างมีความสุขแท้จริง สับสนและวางตัวลำบากแค่ไหน...แต่ใครเลยจะปฏิเสธโอกาสของการทำงานที่รักและน่าหลงใหลทั้ง 2 งานนี้ได้ มันท้าทายและสนุกอย่าบอกใครเลยค่ะ :) 

เขียน 03 Sep 2012 @ 20:44 () แก้ไข 27 Sep 2012 @ 17:03, ()


ความเห็น (0)