อนุทิน 113243 - อักขณิช

  ติดต่อ

"ผู้มีปัญญา มักไม่ประมาท เมื่อคนส่วนมากพากันประมาท

และตื่น เมื่อคนส่วนมากพากันหลับอยู่

เขาจึงละทิ้งคนเหล่านั้นไปไกล

เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว วิ่งเลยม้าแกลบ ฉะนั้น"

-พระพุทธวจนะ-

  เขียน:  

ความเห็น (0)