อนุทิน 113242 - อักขณิช

อักขณิช

"ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ

ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น"

-พระพุทธวจนะ-

เขียน 03 Sep 2012 @ 20:22 ()


ความเห็น (0)