อนุทิน 113242 - อักขณิช

  ติดต่อ

"ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ

ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น"

-พระพุทธวจนะ-

  เขียน:  

ความเห็น (0)