อนุทิน #113242

"ไม่ควรแส่หาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำ

ควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้น"

-พระพุทธวจนะ-

เขียน:

ความเห็น (0)