อนุทิน 113241 - อักขณิช

อักขณิช

"อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

การพลักพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์

การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์"

-พระพุทธวจนะ-

เขียน 03 Sep 2012 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)