อนุทิน 113239 - ครูบาบินก้าว

HS7OEO หรือ กัลยาณเกลอ เสนอ ประเด็นความเห็น ต่อ กสทช. พร้อมเสนอแนะ กสทช. จากความร้อนแรงด้านสื่อ บันทึกความ...ไว้ที่นี่

ประเด็นความเห็น ที่ ๑

ตราบที่ อย.หรือ หน่วยงานเชิงนี้ ยังหลงทางอนุญาตให้บรรดาเครื่องดื่ม - เครื่องสูบ ที่คือ ยาเสพติดแบบไม่ผิดกฏหมายออกมาขายมอมเมา ประชาชน. เช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่มชูกำลังขนาดต่าง ๆ น้ำอัดลม น้ำอัดเลว ฯลฯ อย่างอื่นๆ ได้ ต่อ ๆ ไป ก็ยากจะห้ามปราม และ แก้ไขสิ่งปรุงแต่งพิลึก พิลั่นแบบใหม่ ๆ ...

 

ประเด็นความเห็น ที่ ๒

การที่ กสทช. ร่าง พรบ.วิทยุ และ TV ชนิดไม่เอื้อต่อเจตนารมณ์ให้ครอบคลุมไปถึงสื่อที่เสียสละ ที่ทำงานโดย จิตอาสาตั้งแต่ ผอ.สถานี ฯ ลงมาจนถึงทุกตำแหน่งหน้าที่ โดย มีเงินเดือนเท่ากันทุกคน คือ ๐ บาท ในการที่จะนำพาคุณธรรม เน้นนำระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดย นำเสนอรูปธรรมจริง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาหลายปีแล้ว เช่น เครือข่ายในแบบฉบับสื่อบุญนิยม ผ่านดาวเทียม ช่อง FMTV และติดตามผ่าน Internet ที่นี่ http://www.boonniyom.com/ ทาง วิทยุ ที่นี่ http://www.boonniyom.com/Radio... สวนทาง มือถือระบบแอนดรอย ติดตามได้ ที่นี่ www.fm-tv.tv/mobi หากในร่าง สามารถครอบคลุม มีวงเล็บลักษณะที่แตกต่างไปจากที่เคยมีมานาน ในท้ายร่าง... ก็เชื่อมั่นว่า ทิศทางพัฒนาสื่อคุณธรรม..พัฒนาสังคมผ่านสื่อคุณภาพด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็จักพอมีทางเกิดได้โดยแท้ (เหมือนของฉือจี้...ที่ภาครัฐ ฯ สนับสนุนกิจเชิงนี้) เต็มที่ หากหน่วยงาน กสทช. หรือ รัฐบาลไทย โดยตลอดมา ซึ่งยังขาดสัมมาปัญญา ไม่เห็นค่าแท้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ยังหลงแต่พัฒนาตามทุนนิยม (สามานย์ ) โดย ตลอด

จึงไม่สามารถคว้า หรือ มีดวงตาปัญญาส่งเสริมสังคมภูมิปัญญาไทย ในมิติแห่งความพอเพียง ที่สามารถพัฒนาศักยภาพสื่ออย่างเข้มแข็ง มีตัวอย่าง มีรูปธรรม ซ้ำอยู่ใจกลางกรุงเทพ ฯ ได้

 

ประเด็นความเห็น ที่ ๓

เสนอ กสทช.ให้คิดบวก โดยเฟ้นหาสถานี ฯ ทั้ง วิทยุ และ ทีวี ฯลฯ ปลอดจากทุนนิยมครอบงำ ปราศจากโฆษณาการค้า-การขายใด ๆ สร้างแรงจูงใจให้เป็นต้นแบบสื่อคุณภาพ สื่อเสียสละ ก็จะเป็นทางออกที่ดี ด้วย ในแผ่นดินไทย ก็มีตัวอย่างเกิดแล้ว ทาง คุณเก๋ สุภิญญา และ ทีมทำงาน ในฝั่ง กสทช. เช่น ดร.เอื้อจิต ฯลฯ ก็รู้จักดีอยู่แล้ว

 

ประเด็นความเห็น ที่ ๔

ภาครัฐ ฯ ควรสร้างระบบที่จะส่งเสริมคนผลิตสื่อ ผลิตอาหาร และยา ผลิตสิ่งต่าง ๆ แบบที่ตั้งใจ เต็มใจรักษาคุณภาพให้มากขึ้น ดีกว่าจะมาเสียเวลา ตามจับปูใส่กระด้งคนเห็นแก่ได้ และจ้องเล่นงานคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวเพียงด้านเดียวที่เป็นรูปธรรม จริงอยู่ แม้มีหน่วยงานด้านนี้อยู่แล้ว จับได้แล้ว ก็ให้ตักเตือน ไปจนลงโทษ หรือ แม้ที่สุด ก็นำมาประจานพฤติกรรมแก่บรรดานักผลิตที่เห็นแก่ได้เหล่านั้น ให้อาย ให้หลาบจำ ให้ประชาชนรับทราบ และ...

 

ประเด็นความเห็น ที่ ๕

กสทช. จะต้องพัฒนาตนและหน่วยงานตน โดยความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จักเป็นความกล้าที่ยิ่งใหญ่ เช่น กล้าที่จะประกาศ หรือ สมาทานว่าตน มั่นคงในการรักษาศีลตามศาสนาที่ตนนับถือ กล้าที่จะทำความดีฝ่าแรงเสียดทานแห่งใจตนเอง และใจคนที่เสื่อมต่ำอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ากระแสใจคนเห็นแก่ตัวได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มิใช่ ฝ่ากระแส หรือ สวนกระแสการทำความดี  เพื่อจะได้ไม่ต้องให้พระมาโปรด มาชยันโตถึงสำนักงาน ดังที่ผ่านมา ก็จักเป็นพลังในการทำงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ในอนาคตระยะยาวโดยแท้

 

เขียน 03 Sep 2012 @ 19:28 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 05:21, ()


ความเห็น (0)