อนุทิน 113236 - พัดศรีเรือง

ไม่ว่าใครจะเกิด ใครจะตายหรือหายไป สุดท้ายโลกก็ยังหมุนต่ออยู่ดี…

เขียน 03 Sep 2012 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)