อนุทิน 113197 - อักขณิช

  ติดต่อ

“ผู้ใด ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่ พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี

ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อม ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น”

-พระพุทธวจนะ-

  เขียน:  

ความเห็น (0)